Obnova digitalnog sertifikata

Izaberite način obnove digitalnog certifikata

FAQ

Najčešća pitanja

Preporučuje se svim zainteresovanim, potencijalnim korisnicima digitalnog certifikata u sistemu Poreske uprave CG da se OBAVEZNO KONSULTUJU sa Poreskom upravom u vezi lica na čije će ime biti izdat digitalni certifikat u ime pravnog lica.

PoštaCG-CA je, shodno pravilniku, obavezna da izda digitalni certifikat najdalje za 15 dana od dana prijema ispravno podnešenog zahtjeva. Pod ispravno podnešenim zahtjevom podrazumjeva se kompletna dokumentacija ispravno popunjena i validna.

Ne to je dato samo kao opcija i ukoliko korisnik nije dovoljno stručan ne preporučuje se jer može doći do nenamjerne promjene password-a, zaboravljanja novog passworda ili zaključavanja eTokena u kom slučaju se eToken mora donijeti u CA centar radi intervencije što se dodatno naplaćuje.

Osnovne podatke NE. Može se dodati e-mail adresa.

Ovo znači da je eToken zaključan što je posledica višestrukih pokušaja unosa pogrešnog password-a i predstavlja uobičajenu bezbjedonosnu mjeru.
U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za otključavanje eToken-a:
1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZA OTKLJUČAVANJE eToken-a.       
2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
otključavanje eTokena (svrha transfera).
3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za vraćanje starog password-a:
1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZA PROMJENU PASSWORDA (vraćanje starog).       
2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
vraćanje starog password-a (svrha transfera).
3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za izdavanje novog certifikata na starom eToken-u:
1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata i to je potrebno uraditi na našem formularu – Zahtjev za certifikat – označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjem da se formular mora kompletno popuniti.
Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
2. Sada se izdaje novi certifikat, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene
Napominjem da se formular mora kompletno popunit i označite opciju: Ostalo
Potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 15,00€ sa naznakom:
izdavanje novog digitalnog certifikata na starom eTokena (svrha transfera).
Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken i dokaz o uplati

Promjena ovlašćenog lica podrazumjeva kompletnu promjenu digitalnig certifikata.
Procedura za izdavanje novog digitalnog certifikata za novo ovlašćeno lice uz vraćanje starog eTokena je sledeća:
1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata (na ime prethodnog odgovornog lica) i to je potrebno uraditi na našem formularu (Zahtjev za certifikat) – označite opciju:
ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
U donjem lijevum uglu mora potpisati stari vlasnik certifikata (ili drugo ovlašćeno lice) i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popuniti.
Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
2. Sada želite izdavanje novog certifikata, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene ali sada na novo odgovorno lice.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZAHTJEV ZA NOVI CERTIFIKAT UZ VRAĆANJE STAROG eToken-a.
Za istu osobu (novo odgovorno lice) potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 60,00€ sa naznakom:
izdavanje novog digitalnog certifikata uz vraćanje starog eTokena (svrha transfera).
4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken, dokaz o uplati i izvod iz CRPS u kome se vide navedene promjene ovlašćenog lica

Vijesti